Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen in een van de landelijke dagbladen: advertenties waarin gevraagd wordt naar proefpersonen. De kans is groot dat je na een korte blik weer verder bent gegaan met de nieuwsberichten. Toch zijn er elk jaar weer 300.000 tot 800.000 mensen die wel meedoen aan medisch onderzoek (waaronder geneesmiddelenonderzoek) in Nederland. En dat is niet zonder reden!

Soorten onderzoek

Onderzoek kan ingedeeld worden in grofweg twee typen: observationeel onderzoek en interventieonderzoek (waaronder ook geneesmiddelenonderzoek). Bij observationeel onderzoek zal er enkel en alleen een analyse plaatsvinden van de bestaande situatie, zonder externe prikkels. Bij interventieonderzoek zal er wel een externe prikkel zijn. Deze prikkel kan bestaan uit het toedienen van een bestaand of nieuw geneesmiddel, voedingsmiddel of een behandelmethode.

Geneesmiddelenonderzoek

Na uitvoerig laboratoriumonderzoek en het testen op dieren, worden medicijnen uiteindelijk ook op proefpersonen getest naar de effecten en opname door het lichaam van het geneesmiddel. Het ontwikkelingsprogramma van geneesmiddelen kan ingedeeld worden in 4 fasen:

Fase 1

In deze fase wordt gekeken bij welke dosering het geneesmiddel goed verdragen wordt door het lichaam en naar de opname en verwijdering van het geneesmiddel uit het lichaam. Fase 1 onderzoek vind plaats met kleine groepen gezonde vrijwilligers.

Fase 2

Met beperkte groepen patiënten wordt gekeken naar de effectiviteit en juiste dosis van het geneesmiddel.

Fase 3

Op duizenden patiënten zal met nader detail worden gekeken naar de bijwerkingen en effectiviteit van het geneesmiddel. Fase 3 onderzoeken zijn grote (vaak langdurige) onderzoeksprojecten en vinden vaak plaats in meerdere ziekenhuizen en klinieken. Het middel wordt in deze fase vaak ook vergeleken met bestaande medicatie. Na het afronden van fase 3 zal het geneesmiddel worden geregistreerd en op de markt worden gebracht.

Fase 4

Van het geregistreerde geneesmiddel worden onverwachte bijwerkingen of interacties met andere geneesmiddelen bijgehouden.

Controle en veiligheid van medisch onderzoek

Voordat in Nederland Mensgericht Medisch Onderzoek (MMO) plaats mag vinden, dient deze uitgebreid goedgekeurd te worden door een onafhankelijk commissie, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) of een door haar erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC's). Al het onderzoek waarvan voorafgaand blijkt dat dit niet veilig zou kunnen zijn voor de gezondheid van de proefpersonen mag niet uitgevoerd worden.

Deelname aan medische onderzoeken is, net als deelname aan het maatschappelijk verkeer, nooit geheel risicoloos, maar door strikte hantering van bovenstaande regelgeving worden de risico's voor de vrijwilligers beperkt.

Voor meer algemene informatie, waaronder je rechten en plichten, omtrent het meedoen aan medisch onderzoek kun je de site van CCMO bezoeken:

http://www.ccmo.nl/nl/proefpersonen

Zo werkt Medians

Medians is een online platform waarbij onderzoekscentra en vrijwilligers met elkaar in contact worden gebracht. Na het selecteren van een onderzoek, kun je via het aanmeldformulier een informatie aanvraag versturen. Deze aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar het betreffende medisch onderzoekscentrum. Zij zullen vervolgens uitgebreide informatie omtrent het onderzoek toesturen. Hierna kun je eventueel besluiten, indien je voldoet aan de gestelde criteria, om je in te schrijven voor het onderzoek bij het onderzoekscentrum. Vervolgens zul je worden uitgenodigd voor de medische keuring, die voorafgaand aan de medische onderzoeken wordt gehouden.

Het versturen van de informatieaanvraag via het aanmeldformulier geeft vanzelfsprekend geen enkele verplichting om daadwerkelijk deel te nemen aan het onderzoek. Ook tijdens het onderzoek zelf mag je op elk moment en zonder opgave van redenen stoppen met deelname.

Waarom meedoen?

  • Alleen goedgekeurde onderzoeken;
  • Ruime uren- en onkostenvergoeding (bij fase 1 onderzoek);
  • Lever een maatschappelijke bijdrage;
  • Voldoende vrije tijd tijdens onderzoeken;
  • Kies zelf het onderzoek dat bij je past;

Wil je dus gemakkelijk en vertrouwd wat extra bijverdienen? Meld je dan nu gratis vrijblijvend aan voor een onderzoek naar jouw keuze.